Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen

Aug 27, 2018

Vi har varit på Tjörn och fått prata med en av Sveriges allra bästa specialister på huvudvärk. Han svarar på en lyssnarfråga om migrän, vad det beror på och vad man kan göra åt det. Dessutom är Mattias Linde en av Sveriges allra trevligaste neurologer!


Aug 13, 2018

Vi får en fråga från en lyssnare som undrar om simultankapacitet finns. Är kvinnor i så fall bättre på det? Med anledning av bollar i luften pratar vi om parallellsamhället som växt fram på LinkedIn och undrar varför vi aldrig blir headhuntade.