Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen

Mar 29, 2018

En lyssnare undrar vad deja vu är för något och vi ser om gåtans lösning finns bland medier, hos Freud eller om ett långt spett nedstucken i hjärnan kan ge svaret. Och förekommer trappor ofta i en deja vu-upplevelse?


Mar 16, 2018

Vi tar reda på om en människa kan ha minne som en guldfisk, möter en rysk journalist med obegränsat minne och undrar om Hollywoodamnesi verkligen existerar. Vi undersöker också vad som händer om man sticker en nål genom Talmud och frågar oss om det är så viktigt att komma ihåg allt. 


Mar 4, 2018

Minnesmästaren Jonas von Essen får 2,0 på Högskoleprovet varje gång och siktar nu på att få alla rätt. Nästa prov är 14 april och här berättar han hur du också kan maxa resultatet.