Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen

Feb 22, 2018

Minnesvärldsmästaren Jonas von Essen lär dig tekniken för att få ett superminne och lära in ett nytt språk på någon månad. Daniel och Jonas drabbar samman i en challenge med binära talserier, vi avslöjar en minnesbedragare och frågar oss om minnet verkligen kan blir fullt. 


Feb 5, 2018

Vi pratar om en stor författares lilla hjärna, varför små kanaler för natrium är så viktiga för våra tankar och vi möter en präst som inte har känt något under hela sitt liv.