Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen

Jan 18, 2018

Vi pratar om vad som händer i hjärnan när någon rör vid dig. Vi undersöker också varför känseln är så viktig och hur kan du påverka andra med beröring. Dessutom reder vi ut hur det perfekta handslaget ser ut och Helena berättar var vi är hårigast.