Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen


Feb 5, 2018

Vi pratar om en stor författares lilla hjärna, varför små kanaler för natrium är så viktiga för våra tankar och vi möter en präst som inte har känt något under hela sitt liv.