Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen


Jul 4, 2018

Reagerar vi människor på feromoner? Kan doften från en annan människa omedvetet påverka våra handlingar? I dag sitter vi på Österlen och pratar om ett komplext och djupt fascinerande sinne - doftens sociala betydelse.