Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen


May 7, 2018

Vad sker i huvudet när vi lyssnar på en hit, varifrån kommer vår musiksmak och varför finns överhuvudtaget musik? Detta är första avsnittet i vår trilogi om hemisfärernas musik.