Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen


Mar 29, 2018

En lyssnare undrar vad deja vu är för något och vi ser om gåtans lösning finns bland medier, hos Freud eller om ett långt spett nedstucken i hjärnan kan ge svaret. Och förekommer trappor ofta i en deja vu-upplevelse?