Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen


Mar 4, 2018

Minnesmästaren Jonas von Essen får 2,0 på Högskoleprovet varje gång och siktar nu på att få alla rätt. Nästa prov är 14 april och här berättar han hur du också kan maxa resultatet.