Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen


Oct 25, 2018

Vad är det islänningarna har för någon mystisk gen som gör dem gamla och klara i knoppen? Är medicinerna som verkligen stoppar Alzheimer redan här? Och allt detta med livsstil, påverkar det sjukdomen eller ska vi strunta i allt det där? Henrik Z ger alla svar.