Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen


Oct 16, 2018

Det är smärtsamt att se hur en släkting försvinner in i glömskan när synapserna slocknar en efter en vid Alzheimers sjukdom. För att lära oss mer om vad som händer träffar vi professor Henrik Zetterberg, en av Sveriges mest begåvade och underhållande hjärnforskare. Lyssna på allt om det hemliga virus 38 och den nya synen på vad demens är.