Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen


Oct 2, 2018

Illuminati? Gröna rymdödlor? Vad har detta med människans inneboende vilja att skapa mening och sammanhang i det som händer runt henne? Lyssna på journalisten Kent Werne som i sin väldigt bra bok "Allt är en konspiration" sammanfattar och försöker förklara det fenomen som nu är större än någonsin och t o m påverkar världspolitiken. Inspelat live från Bokmässan.