Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen


Sep 12, 2018

Egendomligt färgade namn, glänsande tredimensionella bokstäver och året som en spelplan att gå runt på. Vi träffar "Synestesi-Lisa" som berättar om hur hon upptäckte sin superkraft och hur hennes värld skiljer sig från de upplevelser vi vanliga människor har.