Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen


Aug 13, 2018

Vi får en fråga från en lyssnare som undrar om simultankapacitet finns. Är kvinnor i så fall bättre på det? Med anledning av bollar i luften pratar vi om parallellsamhället som växt fram på LinkedIn och undrar varför vi aldrig blir headhuntade.