Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen


Jun 15, 2018

Det här blev ett superinspirerande samtal som fick oss att skynda till en vinbar direkt efteråt. Richard lyfter fram det mest bortglömda av våra sinnen, ställer det i rampljuset och visar oss runt i en okänd värld som ligger alldeles framför våra fötter.