Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan öronen


Jun 2, 2018

En forskare, en stek, ett ägg och en hund går in i en bastu. Vi berättar vad som hände sedan och svarar på en fråga från Göteborgs-Posten om hur kroppen och knoppen påverkas av värme.